Sam Hains Wiki, възраст (син на Джейн Бадлър), биография, семейство и факти